Tovholdere/kontaktpersoner/ansvarlige vedr. disse
arbejdsområder i Yrsavej Karreens Gårdlaug

Kontakt til administrationsselskab – Niels Johan
Kontakt til affald                                  – Lise/Rikke
Kontakt til Det grønne Kompagni      – Niels Johan
Kontakt til låsesmed                           – Niels Johan
Kontakt til gårdmand                         – Lise/Rikke
Kontakt til forsikring (hvis behov)   – Niels Johan
Generalforsamling
Diverse aftaler med
administrationsselskabet                 – Niels Johan
Udkast til årsberetning til
generalforsamlingen                         – Niels Johan (bestyrelsen godkender)
Indstilling til næste års budget.      – Bestyrelsen
Holde orden i bytteskab.                  – Alle
Legepladsudvalg                               – Lise/Rikke
Listen over gårdlaugsmedlemmer – Niels Johan
Gårdlaugets Facebook-side            – Alle
Opslagstavlen                                    – Niels Johan
Udlevere nøgler til port                     – Jytte Tlf. 51180047
Layout (opslag mv.)                          – Jeanne på Rolfsvej 37 (Rikke og Lise)
Kontakt til administrationsselskab – Niels Johan
Plantekasser                                       – Lotta og Karen Marie
Loppemarked                                     – Lotta
Årlig cykeloprydning                         – Anders påsætter sedler, indsamler cykler og bestiller afhentning Godkende faktura                              – Bestyrelsen
Referat af bestyrelsesmøderne sker på skift