ORDENSREGLER FOR GÅRDEN

1. Ingen husdyr, store som små, må færdes i de grønne områder eller løbe løse i gården.
2. Du må ikke fordre fugle.
3. Kun børn under 12 år må cykle i gården.
4. Der må ikke startes motorkøretøjer af nogen slags i gården.
5. Cykler og ladcykler skal stilles på de anviste pladser.
6. Alle beplantninger og træer skal behandles varsomt.
7. Du må spille bold i gården – men kun på plænen. Og husk at vise hensyn over for andre.
8. Legetøj, havemøbler, værktøj og sportsudstyr skal fjernes efter brug.
9. Grilludstyr af enhver slags skal fjernes, så snart det er koldt.
10. Affald skal sorteres og anbringes i de containere, som det hører til i. Farligt affald skal afleveres i skabet ved storskraldsrummet.
11. Byggeaffald og flasker er ikke omfattet af gårdens affaldsordning. Det må derfor ikke stilles i eller ved affaldsrummene. Du skal selv sørge for at komme af med det på genbrugspladsen eller i flaskecontainerne i kvarteret.
12. Gården må gerne bruges til fejringer og festivitas. Men det er god stil, at du fortæller dine nærmeste naboer om dine planer. Musik og feststemning efter kl. 22 må ikke være til gene for nogen.
13. Gården er beboernes. Andre har kun adgang til gården som private gæster til beboerne.
14. Du må gerne sætte krukker og mindre plantekasser op i dit eget nærområde.
15. Begår du hærværk i gården, kommer du til at betale for istandsættelsen.
16. Alle porte skal holdes låst.
17. Gårdlaugets repræsentanter har ret og pligt til at gøre dig opmærksom på det, hvis du ikke overholder gårdens ordensregler. Så følg anvisningerne, hvis det sker.

Har du kommentarer til ordensreglerne for gården?

Niels Johan Juhl-Nielsen

Niels Johan Juhl-Nielsen

Formand +45 3095 2926

Lise MunkeskovLassen

Lise MunkeskovLassen

Jytte Kofod Andersen

Jytte Kofod Andersen

GÅRDEN ER FOR ALLE

HUSDYR

Husdyr må ikke færdes på de grønne områder i gården og ikke løbe uden snor. Det vil sige, at du ikke må lufte dit husdyr i haven. Nogle af gårdens foreninger tillader husdyr i ejendommen, men gårdlauget tillader altså ikke, at du lufter dem i gården.

PARKERING AF LADCYKLER OG BARNEVOGNE

Parkering af ladecykler og barnevogne må ikke parkeres i cykelskurene. Til parkering af ladcykler er der opstillet bøjler i gården, hvor ladcyklen kan låses fast..

CYKELOPRYDNING

En gang årligt i september, laver vi en cykeloprydning i gården for at få ryddet op. Vi varsler denne oprydning en måned før med opslag på alle opgange og med mail til alle ejendomme. Alle cykler bliver mærket med tape på baghjul. Hvis tapen ikke er fjernet indenfor en måned, så fjerner vi cyklen og sender til politiet.

ASKEBÆGERE

Vi har sat askebægere op rundt omkring i gården. Det er en god ide selv at tømme disse askebægere, hvis de er fyldte, i stedet for bare at overproppe med skodder. Vi har en gårdmand få timer om ugen, og det er ikke meningen at hun skal være barnepige for voksne mennesker, der ikke rydder op efter sig selv.

FESTER

Du må gerne sætte telt op til arrangementer og fest i gården. Du skal huske at rydde op efter dig, når festen er slut. Og det er selvfølgelig god stil at varsle de nærmeste opgange. Husk, at musik og snak efter kl. 22 ikke må genere.

BYTTESKAB

Overfor storskraldrummet, har vi et bytteskab. Her kan du sætte brugbare ting, som du tænker at andre kan have glæde af. Du må ikke sætte tøj og sko, men ellers alt andet. Det er frivillige, der rydder op i skabet, men hvis du har sat porcelæn og glas, der ikke bliver afhentet, så er det dit eget ansvar at fjerne dette. Du kan køre på lossepladsen eller forære til organisationer, der modtager dette. Glas, porcelæn, spejle og keramik må ikke sættes til storskrald.

STORSKRALD

I gården er der et storskraldsrum, der er låst med en hængelås.
Låsen kan låses op med samme nøgle som til gården.

Bemærk at der ikke må stilles:
• Spejle
• Keramik, porcelæn og glas
• Byggeaffald
• Sanitet

Der er et skab til farligt affald lige uden for, så farligt affald må altså heller ikke stilles i storskrald. Her kan du aflevere fyldte malerbøtter, el-sparepærer, spraydåser og andet farligt affald. Tomme malerbøtter skal i restaffald.

AFFALD

Vi sorterer affald i Frederiksberg kommune. Så vi har containere til pap, plastik, papir, metal, farligt affald og restaffald. Og en beholder til batterier. Husk at lægge dit pap sammen, så det er plads til din nabos pap også. Der er ingen flaskecontainere i gården, og du må ikke stille flasker i affaldsskurerne. Vores gårdmand har ikke tid til at rydde op efter dig.