FØLG MEDYRSAVEJ KARRÉENS GÅRDLAUG – MED EN FÆLLES GÅRD FOR ALLE
Du bor i en karrée med i alt 10 ejendomme, der har en fælles gård.
Dette fællesskab med den fælles gård blev skabt ved en byfornyelsesbeslutning i Frederiksberg Kommune i september 1989.
Gården drives i dag af et gårdlaug med en bestyrelse, der har vedtaget et sæt fælles ordensregler, som du kan finde et andet sted på hjemmesiden.

FØLG MED
I gården ved storskraldsrummet er opsat en opslagstavle, hvor du kan se hvem, der er valgt til at repræsentere din ejendom. På Facebook (Yrsavej-Karréens Gårdlaug) kan du finde yderligere oplysninger. På
denne hjemmeside vil du i fremtiden kunne finde basisoplysninger om gårdlauget, herunder også forskellige arrangementer. – Hvis du har spørgsmål, så kan du altid kontakte din repræsentant i gårdlauget.

GØR VORES GÅRD TIL ET GODT STED
Vi sætter en ære i at have en dejlig rummelig gård. Det betyder at vi vedligeholder både de grønne områder, cykel- og affaldsskure og legeplads efter behov. Vi håber, at du vil være med til at holde gården fin ved at overholde de regler, der er i gården, og rydde op efter dig selv.

Vi ses i gården!
Mange hilsner Gårdlauget